Meer informatie over "het Staelduinse Bos"

Het Staelduinse Bos bij ´s-Gravenzande is een prachtig stukje oorspronkelijke natuur in het drukke Westland. In het bezoekerscentrum d´Oude Koestal vindt u informatie over de natuur in dit gebied.

Het Staelduinse Bos is een kwetsbaar natuurgebied. Het is gelegen op eeuwenoude rivierduinen, die ontstonden langs de Maas. Pas vanaf ca. 1850 groeit er bos op dit duin.

Het terrein is uniek in het Westland en is zeer gevoelig voor verstoring en erosie van de heuvels. Daarom dient iedere bezoeker zich te houden aan de volgende spelregels van de eigenaar, Zuid-Hollands Landschap:

Het gebied is een wandelbos

Fietsen en paardrijden is alleen toegestaan op de Oude Hooislag.

Blijf altijd op de paden

Het is voor de bezoeker vaak moeilijk in te schatten wanneer u schade zou aanrichten. Alleen al een losgetrapt stuk mos kan erosie van het zand er onder veroorzaken.

Honden aan de lijn !!

Iedere hond kan verstoring en onrust veroorzaken bij dieren in het bos. Dieren kunnen niet beoordelen dat juist uw hond "niets doet". In het bezoekerscentrum is een folder met uitleg te verkrijgen. Tegen overtreders wordt opgetreden.

Neem niets mee uit het bos

Het is niet toegestaan om planten te plukken, mee te nemen, takken af te breken etc.

top

Beheer van het bos

Het bos wordt beheerd door de stichting het "Zuid-Hollands Landschap". Het bos wordt natuurlijk beheerd, het wordt hierdoor meer ruige natuur. Dode bomen blijven liggen en leveren hun bijdrage aan de kringloop van de natuur. Vele insecten vinden er voedsel in en worden daarna zelf weer gegeten. Schimmels, paddestoelen en mossen vestigen zich op de boom en in de vrijgekomen ruimte voelen nieuwe planten en bv. vlinders zich thuis.

In het bos leeft een grote verscheidenheid aan planten en dieren. Het is o.a. een belangrijk broedgebied voor zangvogels.

Bunkers

In de 2e Wereldoorlog hebben de Duitsers een flink aantal bunkers in het bos gebouwd. Nu zijn ze bij vleermuizen in gebruik als natuurlijke grotten. De bunkers zijn niet toegankelijk om verstoring van deze bijzondere dieren te voorkomen. Meer weten over vleermuizen? Kijk eens in d'Oude Koestal of op de website van de Zoogdieren Werkgroep Zuid-Holland.

top

De geschiedenis van het Staelduinse Bos

De geschiedenis van het Staelduinse Bos hangt nauw samen met de wordingsgeschiedenis van het kustgebied van het Westland. Lees verder ...

The history of the Staelduinse Bos
English text

top